Πώς να καθαρίσετε τον καλλιεργητή ξύλου;

2020-09-16

Πώς να καθαρίσετε τον καλλιεργητή ξύλου;

1. Μετά τη χρήσηποιοτικός καλλιεργητής ξύλουγια μια χρονική περίοδο, πολλά πράσινα φυτά σε γλάστρες θα αναπτύξουν ένα στρώμα πράσινου βρύου ή ένα στρώμα λευκού θαλασσινού νερού. Αυτό θα επηρεάσει την εμφάνιση και τους πόρους του τοιχώματος της λεκάνης. Ο αερισμός και η διαπερατότητα του νερού της λεκάνης αποδυναμώνουν, οπότε πρέπει να καθαριστεί εγκαίρως.

2. Η κύρια μέθοδος είναι: για τη φύτευση γλάστρων, μπορείτε να πλύνετε το νερό με οξικό οξύ. μπορείτε να βάλετε το κενό δοχείο στο διάλυμα θειικού σιδήρου για 24-48 ώρες και στη συνέχεια να ξεπλύνετε με νερό.